OM OSS

 

VISION


EFS i Mikaels vill vara en församling där människor blir upprättade till ett liv i tillbedjan, gemenskap och tjänande.

HISTORIA


2007 bildades EFS i Mikaelskyrkan som en avknoppning från EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Vi har vår geografiska hemvist i Uppsala domkyrkoförsamling, men vi ser hela Uppsala som vårt upptagningsområde. Våren 2018 bytte församlingen lokal från att hyra Mikaelskyrkan till att hyra Frälsningsarméns lokaler. I samband med detta bytte vi namn till EFS Mikaels.

Församlingen tillhör EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) som är en väckelse- och missionsrörelse inom Svenska kyrkan. EFS bildades 1856 och har idag cirka 14 000 medlemmar fördelade på omkring 350 föreningar runtom i landet. EFS vill hjälpa människor att upptäcka livet med Jesus Kristus i vardagen.

VÄRDERINGAR


Förutom Svenska kyrkans bekännelseskrifter har församlingen antagit Lausannedeklarationen som teologiskt grunddokument. Vi har även formulerat ett antal grundvärderingar som fungerar som en utgångspunkt för allt som sker i och genom vår gemenskap: Jesus i centrum Bibeln och sakramenten hålls högt Församlingens liv präglat av bön och tillbedjan Nära och inbjudande gemenskap Evangeliet är till för att delas Karismatisk öppenhet Beroende av Gud i allt

MEDLEMSKAP


Är du nyfiken på att veta mer om medlemskap och hur vi tänker kring vårt uppdrag?

Kontakta oss för att få veta mer om församlingen och vara med på det församlingsintro som hålls med jämna mellanrum. Det hjälper dig att ta ställning till om du vill bli medlem. Prata med mötesledaren på gudstjänsten eller ta kontakt med någon ur styrelsen eller vår föreståndare för mer information.