KONTAKT


 

STYRELSEN

EFS Mikaels verksamhet och arbete leds av en styrelse som utses av församlingens medlemmar på årsmötet. Styrelsens leder också det visionära arbetet.
 
 
Image

CHARLOTTE ERDTMAN

ORDFÖRANDE

Ansvarar för det visionära och strategiska arbetet i styrelsen.
 • 076-866 85 16
 • charlotte@erdtman.se
Skicka e-post
Image

MARKUS HOLMSTRÖM

SEKRETERARE

Ansvarar för pappersarbete och kommunikation/sociala medier.
 • 073-809 03 99
 • markus.holmstrom@gmail.com
Skicka e-post
Image

JONAS ABBEVIK

LEDAMOT

Ansvarar tillsammans med styrelsen för ledningen av församlingen.
  Image

  JOSEFIN NORSTEDT

  LEDAMOT

  Ansvarar för insamling, kommunikation och medlemsfrågor.
  • 076-614 52 40
  • josefinnorstedt@gmail.com
  Skicka e-post
  Image

  LOUISE GRANLUND

  LEDAMOT

  Ansvarar för ekonomi tillsammans med kassör.
  • 070-390 40 25
  • simonerikwest@gmail.com
  Skicka e-post

  ÄLDSTE

  Äldste har ansvar för att leda bönearbetet i församlingen. Kopplat till detta även medlemsfrågor och medlemsvård.
   
  Image

  JOHANNA BJÖRKMAN

  SAMMANKALLANDE

   Skicka e-post
   Image

   BRITTA DAHLBORG

   Skicka e-post

      HEMGRUPPER

      Kristen kan man inte bara vara på söndagar. Hemgruppen är en möjlighet att i en mindre gemenskap fördjupas i sin tro och sitt lärjungaskap. Här kan vi dela stort och smått, vardag och fest, bön och gemenskap.

      Hemgruppen kan ta sig olika uttryck. Några som samlas i ett hem och delar tro och liv. En grupp män som samlas till en mansgrupp. Ett kluster där en grupp församlingsmedlemmar fokuserar på att också nå ut till nya människor.

      Har du intresse? Hör av dig till info@efsmikaels.se