KONTAKT


 

Anställda

EFS Mikaels har en anställd präst och föreståndare. 

Image

Gustav Hafström

Präst och föreståndare

 • ‭0701-44 13 19
 • gustav.hafstrom@efs.nu
Skicka e-post

     STYRELSEN

     EFS Mikaels verksamhet och arbete leds av en styrelse som utses av församlingens medlemmar på årsmötet. Styrelsens leder också det visionära arbetet.
      
      
     Image

     CHARLOTTE ERDTMAN

     ORDFÖRANDE

     Ansvarar för det visionära och strategiska arbetet i styrelsen.
     • 076-866 85 16
     • charlotte@erdtman.se
     Skicka e-post
     Image

     MARKUS HOLMSTRÖM

     SEKRETERARE

     Ansvarar för pappersarbete och kommunikation/sociala medier.
     • 073-809 03 99
     • markus.holmstrom@gmail.com
     Skicka e-post
     Image

     JONAS ABBEVIK

     LEDAMOT

     Ansvarar tillsammans med styrelsen för ledningen av församlingen.
     • ‭070-510 93 35‬
     • jonas.abbevik@gmail.com
     Skicka e-post
      Image

      LEVI BLAD

      LEDAMOT

      Ansvarar för sociala medier

      Skicka e-post
      Image

      LOUISE GRANLUND

      LEDAMOT

      Ansvarar för medlemsfrågor.

      • 073-0375530
      • granlund.louise@gmail.com
      Skicka e-post

      HEMGRUPPER

      Kristen kan man inte bara vara på söndagar. Hemgruppen är en möjlighet att i en mindre gemenskap fördjupas i sin tro och sitt lärjungaskap. Här kan vi dela stort och smått, vardag och fest, bön och gemenskap.

      Hemgruppen kan ta sig olika uttryck. Några som samlas i ett hem och delar tro och liv. En grupp män som samlas till en mansgrupp. Ett kluster där en grupp församlingsmedlemmar fokuserar på att också nå ut till nya människor.

      Har du intresse? Hör av dig till info@efsmikaels.se