KONTAKT


 

Anställda

EFS Mikaels har en anställd präst och föreståndare. 

Image

Gustav Hafström

Präst och föreståndare

 • ‭0701-44 13 19
 • gustav.hafstrom@efs.nu
Skicka e-post

     STYRELSEN

     EFS Mikaels verksamhet och arbete leds av en styrelse som utses av församlingens medlemmar på årsmötet. Styrelsens leder också det visionära arbetet.
      
      
     Image

     JONAS ABBEVIK

     ORDFÖRANDE

     Ansvarar för det visionära och strategiska arbetet i styrelsen.

     • 070-510 93 35‬
     • jonas.abbevik@gmail.com
     Skicka e-post
     Image

     CHARLOTTE ERDTMAN

     VICE ORDFÖRANDE

     Biträder ordföranden i det visionära och strategiska arbetet i styrelsen.

     • 076-866 85 16
     • charlotte@erdtman.se
     Skicka e-post
     Image

     LEVI BLAD

     SEKRETERARE

     Biträder i kommunikationsarbetet.

     Skicka e-post
     Image

     LOUISE GRANLUND

     VICE SEKRETERARE

     Ansvarar för intern och extern kommunikation.

     • 073-0375530
     • granlund.louise@gmail.com
     Skicka e-post
     Image

     JESPER STIGHEM

     LEDAMOT

     Ansvarar för insamling och ekonomirapporter.

     Skicka e-post

      HEMGRUPPER

      Kristen kan man inte bara vara på söndagar. Hemgruppen är en möjlighet att i en mindre gemenskap fördjupas i sin tro och sitt lärjungaskap. Här kan vi dela stort och smått, vardag och fest, bön och gemenskap.

      Hemgruppen kan ta sig olika uttryck. Några som samlas i ett hem och delar tro och liv. En grupp män som samlas till en mansgrupp. Ett kluster där en grupp församlingsmedlemmar fokuserar på att också nå ut till nya människor.

      Har du intresse? Hör av dig till info@efsmikaels.se