Människor

upprättade

genom Jesus


 

EFS Mikaels kommer att läggas ned

Den 25:e september höll EFS i Mikaels ett föreningsmöte inför framtiden. Mötet grundade sig i att församlingen under lång tid minskat i antal deltagande och engagerade, och kommit till punkten att det blivit mycket svårt att upprätthålla en gudstjänstfirande gemenskap med de funktioner som tidigare präglat församlingen.

Under mötet uttryckte flera en tacksamhet över vad församlingen har fått betyda för sig själv, sina nära, Uppsala och världen. Samtidigt blev det också tydligt att det har funnits många problem och att väldigt få har möjlighet att böra ett församlingsarbete. Det fanns ett antal konkreta framtidsalternativ, men mötet såg inte något av dessa som genomförbara.

Som följd av detta kom mötet till ett enigt beslut om att avsluta verksamheten och inleda en process att lägga ned föreningen. Förhoppningen är nu att församlingens kvarvarande resurser ska komma till användning för Guds rikes tillväxt i Uppsala, och styrelsen inleder nu ett arbete med att söka efter sammanhang att stödja.

Styrelsen vill nu bjuda in till en tacksägelsegudstjänst där vi minns och tackar för allt gott som EFS Mikaels har fått betyda. Vi tror att det kan bli en festlig gudstjänst där vi får söka Herren för det nya som han vill göra. Vi vill att detta avslut ska göra att människor känner sig fria att söka en gudstjänstfirande gemenskap i andra sammanhang.

Kontakta gärna vår präst Gustav vid frågor!

DET HÄR HÄNDER


Sista Gudstjänsterna

9 oktober: Hemmagudstjänst hos Isak och Su-lin kl 15.00. Vill du komma kontakta vår präst Gustav. Välkommen!

16 oktober är det avslutningsgudstjänst för EFS i Mikaelskyrkan. Gudstjänsten är kl 15.00 i Frälsningsarmén St Persgatan 20. Välkommen!

 

BG 258-3623


GE


Swish 123 50 21 241